1) Obowiązujące procedury mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć opiekuńczych od dnia 25. 05. 2020 r.
2) Deklaracja rodziców

3) Oświadczenie rodziców

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej

Organ Prowadzący Przedszkole - Zgromadzenie Sióstr Serafitek z siedzibą w Oświęcimiu tel.: 33 842 47 50
http://www.serafitki.pl/kontakt/3-prowincja-oswiecimska

Małopolski Kurator Oświaty tel: 12 448 11 10
https://kuratorium.krakow.pl/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Informacje o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 należy dzwonić na numery stacjonarne Stacji:
tel. 12 684 40 33
tel. 12 684 40 32
tel. 12 644 91 33 wew. 120, 136, 139, 133
w godz. od 15:05 do 7:00 oraz we wszystkie dni wolne od pracy
tel. 12 684 40 32
tel. 12 684 40 33
https://pssekrakow.pl/

Służby Medyczne: 999 lub 112
Szpital Uniwersytecki – Oddział Chorób Zakaźnych tel. 12 400 20 00
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny tel. 12 622 93 53
Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca koronawirusa  tel. 800 190 590
 

Zgodnie z art. 158 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami) wyniki postępowania rekrutacyjnego będą udostępnione na stronie internetowej przedszkola do dnia 20 maja 2020 r.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostały opublikowane na stronie internetowej zgodnie z art. 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późniejszymi zmianami opublikowanymi w Dz. U 2020 poz. 530).