Obowiązujące procedury mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020 r. w Przedszkolu nr 26 Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Krakowie

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli

Organ Prowadzący Przedszkole - Zgromadzenie Sióstr Serafitek z siedzibą w Oświęcimiu tel.: 33 842 47 50
http://www.serafitki.pl/kontakt/3-prowincja-oswiecimska

Małopolski Kurator Oświaty tel: 12 448 11 10
https://kuratorium.krakow.pl/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Informacje o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem:
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 należy dzwonić na numery stacjonarne Stacji:
tel. 12 684 40 33
tel. 12 684 40 32
tel. 12 644 91 33 wew. 120, 136, 139, 133
w godz. od 15:05 do 7:00 oraz we wszystkie dni wolne od pracy
tel. 12 684 40 32
tel. 12 684 40 33
https://pssekrakow.pl/

Służby Medyczne: 999 lub 112
Szpital Uniwersytecki – Oddział Chorób Zakaźnych tel. 12 400 20 00
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny tel. 12 622 93 53
Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca koronawirusa  tel. 800 190 590