Siostry Serafitki oraz wychowankowie Domu Dziecka "Nadzieja" w Boliwii przesyłają wyrazy wdzięczności oraz najlepsze życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy dla wszystkich Ofiarodawców.
LISTY Z WYNIKAMI REKRUTACJI ZOSTAŁY WYWIESZONE NA TABLICY W PRZEDSZKOLU.
Nie udzielamy informacji telefonicznych o wynikach rekrutacji.
Rodziców zainteresowanych uczęszczaniem dziecka do naszego przedszkola informujemy,
że Przedszkole nr 26 Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Krakowie jest placówką publiczną, lecz niesamorządową, 
 w związku z czym nie jest objęte systemem elektronicznej rekrutacji.

Prosimy o pobranie w kancelarii przedszkola wniosku o przyjęcie dziecka do naszej placówki.
Formularze będą wydawane od 1 marca 2019 r., a termin ich składania 
upływa 29 marca 2019 r.

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do naszego przedszkola, są zobowiązani do pobrania w kancelarii deklaracji kontunuacji i złożenia jej do 15 marca 2019 r.
Niedostarczenie deklaracji będzie rozumiane jako rezygnacja z przedszkola.

Rada Rodziców Średniaków zaprasza do włączenia się we wspólne przygotowanie Szlachetnej Paczki. 

Zadeklarowane rzeczy należy przynieść do 6 grudnia 2018 r. do sali średniaków.

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ!

#lubieludzi