Po raz trzeci zapraszamy do włączenia się we wspólne przygotowanie Szlachetnej Paczki. 
Szczegóły zostały przesłane za pomocą poczty elektronicznej.
Zadeklarowane rzeczy należy przynieść do czwartku, 10 grudnia 2020 r.

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ! #lubieludzi