Rada Rodziców Średniaków zaprasza do włączenia się we wspólne przygotowanie Szlachetnej Paczki. 

Zadeklarowane rzeczy należy przynieść do 6 grudnia 2018 r. do sali średniaków.

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ!

#lubieludzi