• Przedszkole czynne od 6:30– 16:30. Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8:30.
  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 lata, a nie przekroczyły 10-go roku życia.
  • Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci czyste (dotyczy higieny osobistej i ubrania), zdrowe, bez objawów chorobowych (różnego rodzaju infekcje).
  • Wszystkie rzeczy dzieci (ręcznik, pantofle, zapasowe ubranie...) powinny być podpisane.
  • Opiekę nad dzieckiem z domu do przedszkola i z przedszkolado domu sprawują rodzice lub osoby dorosłe.
  • Po chorobie dziecka (trwającej 3 dni ) należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
  • Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez przedszkole, a także do konsultacji z nauczycielami grup.
  • Uwagi i zastrzeżenia Rodzice powinni składać do dyrektora przedszkola.
  • Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola.