KATECHEZA w Grupie III prowadzona przez ks. Edwarda Leśniaka z Zakonu Księży Pijarów.

RYTMIKA - prowadzona przez Elżbietę Pająk

GIMNASTYKA KOREKCYJNA - prowadzona przez Annę Matusik

TANIEC - prowadzony przez Piotra NawaręRaz w miesiącu kontynuowane będą zajęcia ceramiczne dla dzieci prowadzone przez Firmę Artystyczną ANGOBA.


Nauka języka angielskiego została włączona w zakres realizowanej Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez Dorotę Gizicką-Rajzer i Natalię Kubecką.
Raz w miesiącu zapraszamy dzieci z rodzicami na Mszę św. niedzielną dla przedszkolaków o godz. 16.00 w kościele parafialnym na Wieczystej. Każdorazowy termin będzie podawany do wiadomości.