Podstawa programowa wychowania przedszkolnego: http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356

W roku szkolnym 2019/2020 praca wychowawdzo-dydaktyczna we wszystkich grupach przedszkolnych jest planowana z uwzględnieniem podstawy programowej i zgodnego z podstawą programową programu wychowania przedszkolnego "Zabawy z porami roku" autorstwa Iwony Lewkowicz i Anny Tworkowskiej-Baraniuk.
Białystok 2017
Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne
ISBN 978-83-65635-52-5
https://podrecznikarnia.pl/images/6-latki/pliki/program_wychowania_przedszkolnego_2017.pdf