Rodzice kandydatów zakwalifikowanych, którzy nadal chcą, aby ich dziecko uczęszczało do naszego przedszkola od września 2024 r., zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie - potwierdzenie woli zapisu ich dziecka do przedszkola w terminie do 22 kwietnia 2024 r. (w godzinach otwarcia przedszkola, tj. od 630 do 1630) – konieczne są podpisy obojga rodziców.
Druki oświadczeń są dostępne u personelu przedszkola lub można je pobrać ze strony internetowej przedszkola (zakładka: REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA).
Niezłożenie w podanym powyżej terminie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola oznacza, że dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 zostanie wywieszona w piątek, 26 kwietnia 2024 r. do godz. 1200.


Jesteśmy niezwykle wdzięczni za Waszą pomoc. Dzięki darom, które nam  przekazaliście, będziemy mogli pomóc wielu potrzebującym.
Dziękujemy za Waszą wrażliwość na losy najuboższych mieszkańców świata. To wspaniałe, że w pomoc angażujecie swoich podopiecznych i od najmłodszych lat uczycie ich zauważać potrzeby drugiego człowieka.
Z ogromną radością chcielibyśmy przyznać Waszej placówce tytuł „PRZEDSZKOLE Z MISJĄ”.
Razem mamy ogromną moc!
Justyna Janiec-Palczewska
Prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio