Podstawa programowa wychowania przedszkolnego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf

W roku szkolnym 2023/2024 praca wychowawczo-dydaktyczna  jest planowana z uwzględnieniem podstawy programowej i zgodnego z podstawą programową programu wychowania przedszkolnego:

- maluszki - "Program wychowania przedszkolnego" 
autorki: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
Grupa MAC S.A.
ISBN 78-83-8108-742-1
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/program2020.pdf

- średniaki - program "Trefliki w przedszkolu" 
autorka: Dorota Kossakowska
Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne
ISBN 978-83-66484-14-6
https://podrecznikarnia.pl/images/trefliki/pliki/program_trefliki_165x240v2.pdf

- starszaki- program "Zabawy z porami roku"
autorki: Iwona Lewkowicz i Anna Tworkowska-Baraniuk
Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne
ISBN 978-83-65635-52-5
https://podrecznikarnia.pl/images/6-latki/pliki/program_wychowania_przedszkolnego_2017.pdf