Podstawa programowa wychowania przedszkolnego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf

W roku szkolnym 2021/2022 praca wychowawczo-dydaktyczna  jest planowana z uwzględnieniem podstawy programowej i zgodnego z podstawą programową programu wychowania przedszkolnego:

- maluszki i starszaki: program "Zabawy z porami roku" autorstwa Iwony Lewkowicz i Anny Tworkowskiej-Baraniuk.
Białystok 2017
Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne
ISBN 978-83-65635-52-5
https://podrecznikarnia.pl/images/6-latki/pliki/program_wychowania_przedszkolnego_2017.pdf

- średniaki: program "Trefliki w przedszkolu" autorstwa Doroty Kossakowskiej
Białystok 2o20
Podręcznikarnia Wydawnictwo Edukacyjne
ISBN 978-83-66484-14-6
https://podrecznikarnia.pl/images/trefliki/pliki/program_trefliki_165x240v2.pdf