6.30 – 8.00
Schodzenie się dzieci
Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, ćwiczenia logopedyczne, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne

8.20 – 8.30
Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00
Modlitwa. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia umuzykalniające, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na powietrzu, zabawy i gry sportowe, spacery, wycieczki, imprezy okolicznościowe, przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne

11.30 – 12.30
Obiad

12.30 – 13.45
Gr. I – maluszki – odpoczynek poobiedni. Grupy starsze – relaksacja, zabawy integracyjne, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy w ogródku przedszkolnym, zajęcia dodatkowe, czynności porządkowe
i higieniczne

14.00 – 14.30
Podwieczorek

14.30 – 16.00
Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

16.00 – 16.30
Rozchodzenie się dzieci.

dzieci2