6.30 – 8.00
 schodzenie się dzieci; kontakty indywidualne z wychowankami i ich rodzicami; różnorodne formy aktywności dzieci w kącikach zabaw i zainteresowań; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, kompensacyjnym lub wspomagającym rozwój; porządkowanie sali według poznanych i umownych zasad

8:00 - 8:20 zabawy integracyjne; ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe; zabawy aktywizujące i działania wprowadzające w tematykę zajęć wychowawczo-dydaktycznych wynikających z planowanych tematów kompleksowych

8.20 – 9.00
utrwalanie nawyków higienicznych, ćwiczenia samoobsługowe w łazience; śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku; modlitwa przed i po posiłku, czynności higieniczne po posiłku wraz z myciem zębów (grupa II tj. średniaki: 8:50-9:30)

9:00 – 11.30
modlitwa wspólna grupy; zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane i kierowane przez nauczyciela według planów pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego; zabawa spontaniczna; czynności porządkowe; czynności samoobsługowe w szatni; pobyt na świeżym powietrzu: zabawa spontaniczna, pobyt na przedszkolnym placu zabaw, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery i obserwacje (ewentualnie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych pobyt w sali: zabawa spontaniczna dzieci + zabawy ruchowe); wycieczki, imprezy okolicznościowe i inne wydarzenia zgodnie z kalendarium wydarzeń przedszkolnych; przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne

11.30 – 12.00
obiad - ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami;  modlitwa przed i po posiłku (grupa II tj. średniaki: 12:00 - 12:30)

12.o0 – 13.45
 czynności higieniczne po posiłku (w tym grupa II i III tj. średniaki i starszaki mycie zębów); grupa I tj. maluszki - odpoczynek poobiedni; grupy starsze - relaksacja; zabawa spontaniczna; wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi; zajęcia dodatkowe; czynności porządkowe i higieniczne przed posiłkiem

14.00 – 14.30
Podwieczorek

14.30 – 16.30
wspólne i indywidualne formy pracy z dziećmi; aktywność własna dzieci; zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub w sali; kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb; porządkowanie sali według poznanych i umownych zasad; rozchodzenie się dzieci do domów

dzieci2