KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca zbierania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 26 im. św. Franciszka z Asyżu Zgromadzenia Sióstr Serafitek z siedzibą w Krakowie, ul. Żwirki i Wigury 3 zwany dalej: Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz dziecka, nad którym Pan/Pani sprawuje opiekę.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest s. Izabela Pierzchała; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2022, poz. 2230) z późniejszymi zmianami oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900) z późniejszymi zmianami.
 4. Pani/Pana dane oraz dane dziecka mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom obsługi informatycznej dostarczającym niezbędne oprogramowanie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organom prowadzącym oraz organom administracji publicznej uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującym prawem oświatowym.